Jana Ružická Sustainability Director

Jana-Ružická.jpg

Jana má 18 rokov skúseností v oblasti udržateľnosti. Jana poskytla poradenstvo pre takmer 500 spoločností (nadnárodných a SMEs) v oblasti zodpovedného podnikania. Pomáha klientom optimalizovať environmentálny a spoločenský vplyv, riadiť riziká, zlepšiť manažment ESG (environmental, social and governance) stratégie a posilniť reputáciu v oblasti CSR. Špecializuje sa na prípravu výročných správ o udržateľnosti, dialóg so zainteresovanými stranami a zodpovednosť dodávateľského reťazca. Je expertka na smernice Global Reporting Initiative, normu ISO 26 000, UN Global Compact, Agendu 2030 a 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) a ďalšie.