Mazars Seminars

We would like to cordially invite you to our professional seminars. Please find below more information.

Seminár - účtovná závierka, dane & aktuality

Radi by sme Vás pozvali na náš pravidelný jesenný seminár, 8.11.2017 v hoteli Falkensteiner Bratislava. Dopoludnie je venované novinkám v oblasti účtovnej závierky a pripravovaným zmenám v daňovej legislatíve. Poobede je možnosť voľby workshopov na rôzne témy – Transferové oceňovanie, Cash Flow, Process mining či nové povinnosti v súvislosti s fúziami. Môžete sa zúčastniť celého podujatia pripadne jeho časti, podlá Vášho záujmu. Podrobnosti nižšie v pozvánke.

Transfer pricing 2017

16.3.2017 in Košice. Breakfast about the latest development with Martin Smatana, Mazars specialist in transfer pricing.

Účtovná závierka 2016

Novinky v účtovnej legislatíve, zmeny v daňovej legislatíve, najproblematickejšie oblasti prípravy účtovnej závierky a ďalšie zaujímavé témy.

How to reach high quality financial statements

News in accounting legislation, changes in tax legislation, the most problematic areas of financial statements preparation and other interesting topics.
The seminar is in Slovak and by invitation only - please feel free to contact us on event@mazars.sk or +421 2 5920 4711.

Share