Mazars Croissant

Our professionals organize on a regular basis business breakfast on actual, useful & interesting topic.

Some of the presented topics:

  • Zmeny v zákone o DPH
  • Odpisy novozaradeného HM v DzP v roku 2012 - praktické príklady
  • Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2013
  • Daň zo závislej činnosti v roku 2013
  • Daňové kontroly a miestne zisťovania
  • Transferové oceňovanie
  • Goodwill v majetku spoločnosti

Mazars Croissants are held  in Slovak language.

Share